js一些常用工具代码

发布时间:2021-11-23 15:16:47 阅读:(271)

  js监听页面的访问与折叠(用户离开页面和用户回到页面)

  !function(){  
    document.addEventListener('visibilitychange',function(){
      let pageVisibility = document.visibilityState
      if (pageVisibility === 'hidden'){
        console.log('hidden')    
      }    
      if (pageVisibility === 'visible'){
      console.log('visible')      
      // document.location.reload()    
      }  
  })}
  

  js监听视频播放完成

    var video = document.getElementById("video")
    video.addEventListener("ended",function(){
      console.log('video ended')
      document.getElementById("video_div").style.display = "none"
      // 视频播放完成,展示表单
      document.getElementById("form_div").style.display = ''
    })
  

  js向表单中插入新的数据,并控制表单提交

  function formSubmit(){
    let form = $('#form')
    let serialInput = $("<input type='hidden' name='serial_code'>")            
    serialInput.attr('value',this.getQueryVariable('serial_code'))
    let verifyInput = $("<input type='hidden' name='verification_code'>")  
    verifyInput.attr('value',this.getQueryVariable('verification_code'))  
    form.append(serialInput)
    form.append(verifyInput)
    console.log(form)
    form.submit();
  }
  

  js获取请求中的参数

  function getQueryVariable(variable){
    var query = window.location.search.substring(1);
    var vars = query.split("&");
    for (var i=0;i<vars.length;i++) {
      var pair = vars[i].split("=");
      if(pair[0] === variable){return pair[1];}
    }
    return(false);
  }